Blogs

Blog 1 Grunberg van dichtbij
Karina van Dalen-Oskam 20 November 2021

Arnon Grunberg is een van de auteurs die prominent in Het raadsel literatuur voorkomen. Bij het doormeten van de boeken uit het onderzoekscorpus bleken zijn romans Huid en haar en De man zonder ziekte steeds het meest te lijken op literair weinig gewaardeerde chicklits van Sophie Kinsella en anderen. De omvang van zijn woordenschat, de gemiddelde lengte van zijn zinnen en de aandacht voor menselijke relaties is vergelijkbaar met die in de chicklits in het corpus. Toch is er niemand die zijn boeken tot dat genre zou rekenen; het label Literair roman zal niemand betwisten. In zijn bespreking van Het raadsel literatuur in Neerlandistiek.nl vat Marc van Oostendorp samen: ‘De reden is, mogelijk, dat het inhoudelijk helemaal geen chicklit is, al is het maar omdat bij Grunberg niets ooit goed afloopt. Misschien is het zelfs wel de spanning tussen de betrekkelijk eenvoudige stijl en de ingewikkelde inhoud die het goed doet.’ En hij vervolgt, tussen ronde haken: ‘Een beetje vreemd is wel dat het proefschrift van Suzanne Fagel, die óók onderzoek deed met de computer naar de stijl van Grunberg, niet genoemd wordt.’ Dat is een terechte opmerking. Daarom is dit eerste blog bij mijn boek gewijd aan het onderzoek van Fagel en licht ik toe hoe haar methode zich verhoudt tot de methoden die ik heb toegepast in Het raadsel literatuur.
Lees de hele blog hier