Grafiek 10.1 Gemiddelde zinslengte voor alle 401 boeken en Grafiek 10.2 Zinslengtevariatie

Interactieve kleurenversie van de grafieken op p. 274 en 275 van Het raadsel literatuur.

Als u de muis boven een symbool in de grafiek laat rusten, wordt zichtbaar welk boek het betreft (de naam van de auteur en de titel van het boek).