Extra grafiek Aantal gelezen boeken per jaar per leeftijdsgroep

Interactieve grafiek ter verdieping van Grafiek 3.1 op p. 48 van Het raadsel literatuur.

De linker grafiek geeft per leeftijdcategorie in een balk aan hoeveel boeken deelnemers uit die leeftijdsgroep aangaven per jaar ongeveer te lezen. De rechter grafiek presenteert dan de details voor de geselecteerde leeftijdsgroep.